Web Colònies a Borredà

Disseny i programació de l’espai web del grup d’esplai infantil Colònies a Borredà. La particularitat d’aquest espai és la implementació d’un sistema de cerca que permet buscar l’historial de tots els alumnes que en algun moment hagin format part del col·lectiu des de l’any 1980.